Wednesday

Usaha kearah khairul ummat - 1.

Sesungguhnya, umat ini, umat Rasulullah adalah umatul khair, umat yang terbaik. Biarpun umurnya pendek jika dibandingkan dengan umat terdahulu seperti umat nabi Nuh yang mencecah 1000 tahun umur mereka, mahupun umat ini kurang amal solehannya jika dibandingkan dengan umat nabi Musa namun kerana umat ini merupakan umat Rasulullah s.a.w, nabi terakhir penutup pintu nubuwat dan diutus sebagai rahmat untuk sekelian alam, maka selama mana umat in mengambil usaha Rasulullah s.a.w, umat ini sentiasalah dalam kategori umat yang terbaik.
Justeru itu, sesiapa sahaja dari kalangan umat ini, akan terpilih menjadi mereka yang terbaik antara penghuni dunia, tidak kira statusnya, pekerjaannya, bahasa ibundanya, warna kulitnya, bentuk tubuh badannya, jantinanya, kepintarannya dan seterusnya, selama mana usaha yang dilakukan selari dengan usaha Rasulullah iaitu amar makruf wa nahi mungkar (mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta beriman dan mengajak yang lainnya beriman kepada Allah.

Usaha Rasulullah, pertama-tamanya adalah usaha membawa rahmat Allah dan hidayat kembali meliputi sekelian alam yang mana permintaan pertama dalam membawa rahmat Allah serta mendapat hidayat dari Allah adalah bagaimana mengenal akan keesaan Allah lalu mendambakan diri kepadaNya semata-mata.

Usaha dakwah Rasulullah yang mana bermula dari rasa dan fikir untuk kebaikan, khair untuk sekelian alam. Atas rasa dan fikir inilah, maka lahirlah keinginan dan seterusnya membawa kepada perbuatan yang membawa kebaikan kepada diri dan sekelian alam. Rasulullah s.a.w sendiri dari zaman sebelumnya mendapat wahyu sehinggalah turunya wahyu, sentiasa dibelenggu kerisauan keatas keburukkan yang menimpa insan sekelian.

Usaha ini sekali-gus membuang perlahan-lahan segala sifat keburukan atau sifat yang bercanggah dengan kebaikan. Segala sifat yang membuat diri atau pun alam sekeliannya binasa seperti hasad, dendam, tamak, sombong dan lain-lain dapat digantikan kepada sifat kebaikan seperti pemaaf, pemurah, pengasih dan lain-lain. Ini kerana mereka yang berjaya membawa rasa dan fikir untuk kebaikan akan sentiasa mengharapkan kebaikan dan kerahmatan untuk sekelian alam.

Usaha ini, membuat seseorang itu, bila memerhatikan insan lain tidak kira samaada Islam atau yang belum Islam, akan mendoa dan mengharapkan hidayat untuk mereka. Samaada bangun diwaktu malam bersolat tahajud atau pun diwaktu-waktu lainnya untuk mendoakan hidayat, iaitu suatu kebaikan yang amat besar serta juga akan melahirkan tindakan-tindakan kearah kebaikan seperti melakukan ikram atau berpesan dalam keadaan berhikmah.

Usaha ini akan membuat seseorang itu melalui kehidupannya dalam keadaan tenang jiwanya, kerana tiada perasaan negatif menyaluti jiwanya. Mungkin lazimnya sebagai insan biasa, ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang itu marah atau tertekan, tetapi dilubuk hatinya, adalah disinari kerahmatan, seperti seorang ayah yang memarahi anaknya kerana kenakalan anaknya, namun dilubuk hatinya adalah kasih kepada anaknya dan mengharapkan kebaikan untuk anaknya.

Usaha ini juga akan membuat seseorang itu bukan hanya akan menambahkan Ilmunya, malah akan diberikankan kefahaman keatas Ilmunya, yang mana kefahaman bererti juga kekuatan untuk melaksanakan Ilmu yang diketahuinya. Ilmu dan jahalat bukanlah sama, kerana Ilmu adalah sesuatu yang membawa kebaikan, manakala jahalat adalah mengetahui sesuatu, tetapi membawa keburukkan mahupun meninggalkan kesan yang untuk mempengaruhi suasana keburukkan samada disedari atau tidak.
Lantas dari itu, setiap dari umat ini yang baligh, dipertanggung-jawab untuk membawa usaha dakwah Rasulullah kedalam diri mereka mengikut kemampuan masing-masing dan tentunyanya usaha ini memerlukan pengorbanan diri, waktu mahupun harta-benda.
open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai