Saturday

Dunia dan balikkannya


Dunia adalah seperti bayang-bayang yang semakin dikejar, semakin menjauhlah ia, bila cuba dicapai, tak mungkin, hanya suatu ilusi. Tetapi bila berpaling kepada arah yang bercahaya, tentu bayang-bayang tersebut mengekori. Sebegitulah misalnya, bila cuba dicapai segala kehendak diri atas dunia, maka tidak akan tercapai-capai malah semakin kekurangan pula dirasakan sehinggakan mahu dicapai dengan segala daya upaya selagi bernyawa. Sedangkan bila insan berpaling dari dunia dan berjalan kepada perintah Allah, kepada amal yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w yang membawa kepada cahaya hidayat, sekali gus, dunia akan mengekori, mengejar insan malah mentaati insan.

Dari Yahya bin Mua`az:

"Meninggalkan dunia keseluruhannya bererti mengambil keseluruhannya iaitu barang siapa meninggalkan dunia keseluruhannya, maka dia akan mengambil semua faedah dari dunia. Barang siapa mengambil dunia keseluruhannya maka dia akan meninggalkan semua faedah dari dunia. Maka untuk mengambil dunia adalah dengan meninggalkannya manakala meninggalkan dunia adalah dengan mengambilnya".

Dunia adalah juga seperti balikkan bulan purnama penuh diatas muka air telaga yang tenang. Begitu indah sekali namun bila cuba dicapai, ianya hanyalah balikkan purnama. Sebegitulah, dunia biasa sahaja membuat insan melihat dirinya hebat, bersinar bak bulan purnama, tetapi hakikatnya dia tiada apa-apa pada dirinya, hanya balikkan dari kehebatan yang digambarkan dan tidak menjanjikan kejayaan yang sebenar sedangkan bila insan memaling kepada hakikat kehebatan yang sebenar iaitu kehebatan Allah maka Allah akan menunjukkkannya jalan kearah kehebatan sebenar buat insan iaitu sebagai hambaNya yang diredhai dunia dan akhirat dan memperolehi kejayaan didunia dan diakhirat.

Seorang penyair pernah menyairkan:

"Wahai orang yang ingin meminang dunia untuk pasangan hidupnya, ia bukan pasangan baik bagimu, kerana setiap hari, ia akan sentiasa bertukar kasih. Ia meminta semua orang mengahwininya, sementara ditempat lain, ia serahkan madunya kepada kekasih barunya. Alangkah pandainya ia menghampiri orang-orang yang hendak meminangnya, dan mereka tertipu kerana dibalik keramahannya. Ia bermaksud membunuh mereka satu demi satu. Aku juga pernah tertipu, hanya untung sahaja bala cepat menimpaku, dialah menyedarkanku secara perlahan-lahan. Maka nasihatku: Persiapkan bekal secukup-cukupnya bagi menyambut kematianmu, kerana panggilan telah terdengar, hai orang yang akan berangkat, hai orang yang akan berangkat......."- Sahabah r.anhum adalah insan yang mana Al Quran dihati mereka manakala dunia ditangan mereka kerana pengorbanan yang dilakukan manakala umat hari ini lazimnya Al Quran ditangan mereka tetapi dunia didalam hati mereka.

Friday

Bergerak menyinari alam maya.


Seharusnya umat ini bergerak seperti matahari bergerak dan menyinari alam maya. Sebagaimana matahari, ia bergerak memancarkan cahayanya, seakan itu nur iman umat ini yang berada didalam hatinya akan menyinari hak (kebenaran) keseluruh alam dan cahaya keimanan ini mampu menghapuskan zulumat, kegelapan dari kebatilan.

Bila datang cahaya (hak) maka kegelapan (zulumat batil) akan secara automatik hilang. Begitulah, bilamana umat ini bergerak atas usaha dakwah dengan amal, akhlak dan keikhlasan seperti Rasulullah s.a.w. dan para-para sahaba, maka secara automatik, segala perkara yang batil akan hilang dari kehidupan seharian umat ini.


Lazimnya matahari mempunyai 3 sifat yang seharusnya ada pada umat ini iaitu:

1- Bergerak membawa cahaya.

2- Tetap berterusan bergerak (istiqamah).

3- Tidak meminta balasan dari setiap benda yang disinarinya.
(Jesteru itu, umat ini harus bergerak untuk usaha agamanya dengan sifat seperti sifat matahari iaitu bergerak membawa cahaya, istiqamah dalam usaha dan tidak mengambil keuntungan samaada disudut kebendaan mahupun disudut kepopularity atau kehebatan diri) Kerana kepada Allah sahaja kita dituju serta mengajak yang lain juga kearah tersebut dan kepada Allah sahajalah tempat memohon dan mengharap balasan.

" Daku tidak meminta upah dari kamu " - (Surah Hud, ayat 11:51)

Sunday

Para sahabat keluar dijalan Allah

Sebanyak 150 jemaah telah dihantar dari Madinah dalam masa 10 tahun tersebut. Baginda s.a.w. sendiri telah menyertai 25 daripada jemaah-jemaah tersebut. Sebahagian jemaah tersebut terdiri daripada 10,000 orang, ada yang 1,000 orang, 500 orang, 300 orang, 15 orang, 7 orang dan sebagainya. Jemaah-jemaah ini ada yang keluar untuk 3 bulan, 2 bulan, 15 hari, 3 hari dan sebagainya. 125 jemaah lagi sebahagiannya terdiri daripada 1000 orang, 600 orang, 500 orang dan sebagainya dengan masa 6 bulan, 4 bulan dan sebagainya.

Sekiranya kita menghitung dengan teliti maka akan didapati purata masa yang diberikan oleh setiap sahabat untuk keluar ke jalan Allah dalam masa setahun ialah antara 6 hingga 7 bulan.


Sahabat keluar 5 tahun

Pada tahun 627M satu rombongan sahabat-sahabat Nabi S.A.W yang diketuai oleh Wahab bin Abi Qabahah dikatakan telah mengunjungi Riau dan menetap selama 5 tahun di sana (sebelum pulang ke Madinah)
(dipetik dari kitab 'Wali Songo dengan perkembangan Islam di Nusantara', )


Sahabat keluar 6 bulan

Bara’ Radiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam telah mengutus Khalid ibne-Walid Radiyallahu 'anhu kepada penduduk Yamen untuk mengajak mereka masuk Islam. Bara berkata: Aku juga termasuk dalam jamaah itu. Kami tinggal di sana selama 6 bulan. Khalid radiyalaahu anhu selalu mengajak mereka untuk masuk Islam, tetapi mereka menolak ajakannya.

Kemudian Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam mengutus 'Ali ibne-Abi Talib Radiyallahu 'anhu ke sana dan memerintahkan kepada Khalid r.a. untuk kembali dengan seluruh jamaah kecuali salah seorang dari jamaah Khalid r.a. yang mahu menemani Ali r.a, maka ia boleh ikut serta dengan Ali r.a. Bara r.a berkata: Akulah yang menemani Ali r.a. selama di sana. Ketika kami betul-betul dekat dengan penduduk Yaman, maka mereka keluar dan dan dating kehadapan kami. Lalu Ali r.a. mengatur shaf mereka untuk mengerjakan solah dan Ali yang menjadi imam dalam solah kami.

Selesai solah, Ali r.a membacakan isi surat Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka. Setelah mendengar isi surat Rasulullah sallalaahu alayhi wasalam itu maka seluruh Bani Hamdan masuk Islam. Kemudian Ali r.a. menulis surat kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam yang isinya memberitahukan tentang ke-Islaman mereka kepada baginda. Setelah isi surat tersebut dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam, maka baginda langsung sujud syukur kepada Allah Swt. Setelah mengangkat kepala, baginda berdoa: Keselamatan bagi Bani Hamadan. Keselamatan bagi Bani Hamadan. (Bukhari, Baihaqi, Bidayah-wan-Nihayah)
(Dipetik dari kitab Muntakhab Ahadith, bab Dakwah dan Tabligh,)


Keluar 4 bulan

Ibn Juraij berkata: “Ada seseorang yang menceritakan kepada saya bahawa pada suatu malam ketika Umar radiyalaahu anhu sedang berkeliling (ghast) di sekitar lorong-lorong kota Madinah, tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita sedang melantunkan sya’ir:

”Betapa panjang malam ini dan betapa gelap di sekelilingnya, Daku tidak boleh tidur kerana tiada yang tersayang yang boleh ku ajak bercumbu Andai bukan kerana takut berdosa kepada Allah yang tiada sesuatu pun dapat menyamaiNya Sudah pasti ranjang ini di goyang oleh yang lainnya."
Ketika Umar r.a. mendengar sya’irnya itu, maka dia bertanya kepada wanita tersebut, “Apa yang terjadi padamu?” Wanita itu menjawab, “Saya sangat merindukan suami saya yang telah meninggalkan saya selama beberapa bulan.” Umar r.a. betanya, “Apakah kamu bermaksud melakukan hal yang buruk?” Wanita itu menjawab, “Saya berlindung kepada Allah.” Umar r.a. berkata, “Kuasailah dirimu! Sekarang saya akan mengutus orang untuk memanggil suami mu.”

Setelah itu Umar r.a. bertanya kepada anak perempuannya Hafsah r.anha, “Aku akan bertanya padamu mengenai sesuatu masalah yang membingungkan aku, mudah-mudahan kamu boleh memberi jalan keluar untukku. Berapa lama seorang wanita mampu menahan kerinduan ketika berpisah dari suaminya?” Mendengar pertanyaan itu, Hafsah r.anha menundukkan kepala merena merasa malu. Umar r.a. berkata, “ Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu dalam hal kebaikan.” Hafsah menjawab sambil berisyarat dengan jari tangannya, “Tiga sampai empat bulan.” Kemudian Umar r.a. menulis surat kepada setiap amir (pimpinan) pasukan tentera Islam supaya tidak menahan anggota pasukannya lebih dari 4 bulan.”
(Riwayat Abdur Razzaq dalam kitab Al-Kanz Jilidl VIII, m/s.308).

Ibnu 'Umar (Radiallahu'Anhu) mengatakan bahawa pada suatu malam Umar r.a. keluar (untuk melihat ehwal orangramai), tiba-tiba beliau mendengar seorang wanita sedang bersya’ir:

"Betapa panjang malam ini dan betapa gelap di sekelilingnya Aku tidak boleh tidur kerana tida yang tersayang yang boleh kuajak bercumbu."

Kemudian Umar r.a. bertanya kepada Hafsah r.anha, berapa lama wanita dapat bertahan tidak bertemu dengan suaminya?” Hafsah r.anha menjawab, “Enam atau empat bulan.” Maka Umar r.a. berkata, “Untuk selanjutnya saya tidak akan menahan tentera lebih dari masa itu.”
(Hr. Baihaqi dalam kitabnya jilid IX m/s 29)
[seperti yang dipetik dari kitab Hayatus Sahabah, bab Al-Jihad]


Keluar 40 hari

"Seorang lelaki telah datang kepada Saiyidina Umar ibnu Khattab r.a. maka Saiyidina Umar r.a. pun bertanya: Di manakah engkau berada? Dijawabnya: Saya berada di Ribat. Saiyidina Umar r.a. bertanya lagi: Berapa hari engkau berada di Ribat itu? Jawabnya tiga puluh hari. Maka berkata Saiyidina Umar r.a.: Mengapa kamu tidak cukupkan empat puluh hari?
(Kanzul Ummal, Juzuk 2 muka surat 288, dipetik dari kitab 'Risalah ad Dakwah)


Keluar 3 hari

Daripada Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi SAW telah memanggil Abdul Rahman bin Auf r.a. lalu bersabda: Siap sedialah kamu, maka sesungguhnya aku akan menghantar engkau bersama satu jama'ah maka menyebut ia akan hadis dan katanya: Maka keluarlah Abdul Rahman hingga berjumpa dengan para sahabatnya, maka berjalanlah mereka sehingga sampai ke suatu tempat pertama bernama Daumatul Jandal, maka manakala ia masuk ke kampung itu ia mendakwah orang-orang kampung itu kepada Islam selama tiga hari. Manakala sampai hari yang ketiga dapat Islamlah Asbagh bin Amru al Kalbi r.a. dan adalah ia dahulunya beragama Nasrani dan ia ketua di kampung itu.
(Hadith riwayat Darul Qutni, dipetik dari kitab 'Risalah ad Dakwah)

Dipetik dari blog http://azharjaafar313.blogspot.com/

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai