Thursday

Fitnah warna

Disuatu padang yang subur menghijau, terdapat tiga kumpulan sapi yang menetap disitu. Satu kumpulan sapi berwarna kemerahan, satu kumpulan sapi berwarna kekuningan dan satu lagi berwarna tompok hitam-putih. Kumpulan-kumpulan sapi ini hidup dalam keadaan sentosa dan begitu sihat lantaran bumi subur menghijau yang didiami. Kumpulan-kumpulan sapi-sapi ini juga hidup aman sesama mereka lantaran sentiasa bermasyuara dan bermuafakat antara mereka.

Setelah beberapa tahun kemudian, suasana yang aman ini tergugat bila kawasan padang subur menghijau tersebut didatangi oleh sekumpulan singa-singa liar. Kini kehidupan sapi-sapi tersebut sentiasa dalam keadaan bahaya. Namun sisapi-sapi bermuafakat untuk bersama-sama tolong menolong dalam menghadapi seranagan sisinga-singa.

Atas semangat bermuafakat dari kalangan sapi-sapi tersebut membuat begitu sukar buat singa-singa menyerang kerana setiap kali singa-singa cuba menyerang, sapi-sapi dari berbagai-bagai kumpulan warna akan bersama-sama membina benteng dengan menghalakan tanduk mereka kepada sisinga-singa.

Lalu duduk sisinga-singa berfikir bagaimana mereka dapat menyerang kumpulan sapi-sapi tersebut. Seekor singa yang kelihatan senior berkata, hanya dengan cara memisah-misahkan kumpulan-kumpulan sapi-sapi tersebut, mereka mampu menyerang. Maka diutus seekor singa betina untuk melakukan tugas mengadu-dombakan sisapi-sapi.

Sisinga betina pun mengintai-intai dari celah lang-lalang akan peluang untuknya melakukan kerja fitnah-menfitnahnya. Kelihatan olehnya kumpulan sapi-sapi yang berwarna kekuningan lalu dihampirinya. Kumpulan sapi-sapi berwarna kekuningan bila melihat singa betina mula kerisauan namun sisinga betina memberitahu akan kedatangnya hanyalah untuk tujuan persahabatan.

Sisinga betina pun mula memuji-muji akan rupa sisapi-sapi sambil menyatakan bahawa warna kekuningan sapi-sapi tersebut amat menakjubkan. Kata sisinga betina lagi, atas warna kekuningan, kumpulan sapi-sapi sebenarnya berpotensi sebagai kumpulan elite atau kumpulan istimewa yang wajar diberi kuasa. Disamping menceritakan akan keistimewaan warna kuning, sisinga betina menyelitkan hasutannya bahawa kumpulan sapi-sapi yang lain sebenarnya cemburu terhadap keistimewaan warna kekuningan sapi-sapi tersebut.

Atas kata-kata ini, kumpulan sapi-sapi berwarna kekuningan yang merasa bangga dengan kata-kata sisinga betina dan mula menaruh syak wasangka pada kumpulan sapi-sapi yang lain. Kumpulan sapi-sapi berwarna kekuningan ini pun mula mengasingkan diri mereka dari kumpulan sapi-sapi yang lain.

Kemudian sisinga betina pergi kepada kumpulan sapi-sapi yang berwarna kemerahan dan melakukan perkara yang sama dengan memuji-muji akan keistimewaan warna kemerahan iaitu kedudukan warna merah melambangkan kekuasaan. Sisinga betina juga berkata bahawa kumpulan sapi-sapi yang lain sebenarnya amat cemburu pada kumpulan sapi-sapi berwarna kemerahan kerana kumpulan sapi-sapi berwarna kemerahanlah yang paling layak menjadi kumpulan yang berkuasa. Atas hasutan ini, kumpulan sapi-sapi berwarna kemerahan menjadi marah dan juga mula menjauhi kumpulan sapi-sapi yang lain.

Seterusnya, sisinga betina pergi kepada kumpulan sapi-sapi berwarna tompok putih-hitam dan mula menjalankan kerja hasut menghasutnya. Namun kumpulan sapi berwarna tompo hitam-putih berkata, kehidupan mereka aman tenteram disamping rumput padang yang menghijau cukup buat semuanya. Masing-masing hidup tanpa masaalah dan bebas kemana-mana sebelum kedatangan sisinga-singa. Kumpulan sapi-sapi berwarna tompok hitam-putih meminta sisinga betina bersama singa-singa lain keluar dari kawasan padang rumput tersebut.

Sisinga betina pun kembali pada singa-singa yang lain dan menyampaikan akan apa yang dilakukannya. Maka sisinga-singa pun mula menyerang kumpulan sapi-sapi berwarna kekuningan yang menjauhkan diri mereka dari kumpulan sapi-sapi yang lain. Setelah diselesaikan semua sapi-sapi berwarna kekuningan, sisinga-singa kemudian mula menyerang sapi-sapi berwarna kemerahan sehinggalah dimakan semuanya.

Manakala sapi-sapi yang berwarna tompok hitam-putih bila melihat keadaan satu demi satu sapi-sapi dimakan oleh sisinga-singa, bertindak berangkat ketempat lain untuk menyelamatkan diri mereka. Akhirnya tinggallah padang menghijau yang subur tersebut kekosongan tanpa kalibat sisapi-sapi.

  • Sebegitulah fitnah-fitnah yang dilakukan buat umat Islam, dimana selama umat Islam bersatu tidak kira apa warna kulit merea, bahasa mereka, keturunan bangsa mahupun kedudukan, maka umat Islam ini hebat, dibrakati hidup mereka dan tidak dapat dipijak-pijak oleh kuasa-kuasa asing, namun bila umat Islam ini mula berpecah-belah musuh-memusuhi antara satu sama lain dan masing-masing mahu berebut kuasa, maka menjadi hinalah umat ini dipermainkan oleh kuasa asing. Dan sejarah telah menjadi bukti fakta akan perkara ini.

  • Malah tahap yang lebih bahaya, bila Allah menarik nusrah atau bantuan-Nya kepada umat Islam dan tidak memandang kepada umat Islam lantaran perpecahan sesama mereka sebagaimana disebut dalam suatu hadis yang lebih kurang terjemahannya:  "Apabila umat-umatku mementingkan dunia maka hati mereka luput dari mencintai Islam, apabila mereka berhenti dari berdakwah kebenaran, maka luputlah mereka dari rahmat dan apabila mereka caci mencaci satu sama lain, mereka tidak akan lagi dipandang Allah" (Tirmizi)


Sunday

Israk & Mikraj - 5

Disamping perjalanan Israk dan Mikraj ini adalah suatu akan tanda ketinggian darjat Rasulullah s.a.w, ia juga adalah untuk menguji dan memahatkan keyakinan sebenar umat Islam akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Dimana setelah berita ini disampaikan oleh Rasulullah s.a.w, pihak musyrikun mempersendakannya, ada kalangan mereka yang memeluk agama Islam diwaktu itu menjadi longgar pegangannya dan menjadi murtad, manakala mereka yang benar-benar beriman, menjadi bertambah teguh keimanannya seperti Abu Bakar r.a dan para sahaba serta sahabi yang lain.

Abu Jahal yang mendengar berita perjalanan Israk dan Mikraj ini setelah kembalinya Rasulullah s.a.w, amat gembira kerana menyangka kini dirinya mendapat alasan untuk menyangkal segala kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah.s.a.w. "Sekiranya aku mengumpul semua disini, bersediakah engkau menceritakan kepada mereka apa yang engkau sampaikan padaku?", tanya Abu Jahal. "Kenapa tidak", jawap Rasulullah s.a.w.

Maka dengan penuh semangat, Abu Jahal pun berlari-lari masuk kelorong-lorong mengundang orang-orang Quraish datang keMasjidil Haram untuk mendengar cerita dari Rasulullah s.a.w tentang perjalanan Israk dan Mikraj beliau. Setelah berkumpul semuanya, maka Rasulullah s.a.w pun mula menceritakan akan perjalanan Israk dan Mikrajnya, manakala Abu Jahal begitu gembira kerana racunnya untuk mempersendakan Rasulullah s.a.w dianggapnya telah berjaya.

Abu Jahal kemudian berdiri dan dengan nada mengejek berkata, "Sekiranya engkau benar-benar telah bertemu nabi-nabi yang engkau sebutkan, maka cuba sifatkan bagaimana bentuk mereka agar para hadirin dapat memastikan ceritamu". Maka Rasulullah s.a.w pun mengambarkan bahawa Nabi Isa a.s mempunyai perwatakan yang sedang dan warna kulitnya kemerah-merahan manakala Nabi Musa a.s bertubuh sasa dan agak gelap kulitnya. Mengenai Nabi Ibrahim a.s, Rasulullah s.a.w mengambarkan akan kesamaan rupa-bentuk Nabi Ibrahim dengan dirinya.

Setelah itu, Abu Jahal menuntut dari Rasulullah s.a.w akan bukti-bukti kebenaran perjalanan Israk dan Mikraj beliau yang dapat menyakinkan mereka. Rasulullah s.a.w menceritakan bahawa dalam perjalanannya menuju Syam, beliau telah melalui suatu kabilah, disebuah lembah dimana seekor unta mereka lari tersesat, namun atas petunjuknya, mereka telah bertemu kembali dengan unta mereka tersebut. Juga diceritakan, setibanya beliau dibukit Dhajnan, Rasulullah s.a.w melalui serombongan kabilah yang berehat dalam perjalanan mereka keMekah. Rombongan kabilah tersebut didahului oleh seekor unta abu-abu yang mengangkut dua buah karung, yang satu berwarna hitam, sedang yang satu lagi berwarna hitam-putih dan akan memasuki Mekah melalui jurusan Tan`iem.

Untuk memastikan cerita Rasulullah, maka pihak Quraish telah menghantar beberapa orang keTan`iem untuk melihat rombangan kabilah tersebut dan setelah diselidik, benarlah sebagaimana apa yang diceritakan oleh Rasulullah s.a.w. Namun mereka masih enggan untuk mempercayai cerita perjalanan Rasulullah s.a.w.

Al-Muth`iem bin Adi, seorang pemuka Quraish berkata; “Bagaimana kami dapat mempercayai ceritamu ya Muhamad, bahawa engkau dapat melakukan perjalanan pergi-balik keBaitul-Maqdis hanya dalam tempoh semalam sedang kami memerlukan tempoh berbulan-bulan dengan unta kami. Demi tuhan kami Lata dan Uzza, kami tidak akan menerima ceritamu ini sebagai suatu yang benar dan pasti engkau telah berdusta“.

Abu Bakar r.a yang berada disitu segera berkata dengan lantang: "Aku percaya ya Muhamad, bahawa apa yang diceritakan adalah benar dan engkau adalah pesuruh Allah".

Al-Muth`iem bin Adi bertanya Abu bakar r.a, "Percayakah engkau Abu Bakar bahawa dia telah melakukan perjalanan pergi-balik dalam tempoh hanya semalam?". Abu Bakar r.a menjawab, "Aku percaya kepadanya tentang hal-hal yang lebih jauh dan lebih ganjil dari itu. Aku percaya kepadanya tentang berita-berita langit yang dibawanya siang dan malam, maka bagaimana aku tidak mempercayai tentang Israk dan Mikraj, yang merupakan suatu kemulian anugerah Allah kepadanya".

Sebegitulah keyakinan yang dimiliki oleh Abu Bakar r.a, sehingga layaklah dirinya digelar Abu Bakar Siddiq. Penyataan Abu Bakar r.a ini juga menguatkan lagi keimanan golongan-golongan sahaba yang setia. Rasulullah s.a.w seterusnya ditanya akan rupa bentuk Baitul-Muqadis yang mana pada permulaannya agak sukar untuk Rasulullah s.a.w mengingati akan ciri-cirinya, namun Allah Taala telah membuka dihadapan Rasulullah s.a.w akan pandangan buat Baitul-Muqadis, dimana beliau dapat menjelaskan dengan sejelas-sejelasnya akan ciri-ciri bentuk Baitul-Muqadis yang mana diakui sendiri akan kebenaranya oleh pihak Quraish yang pernah kepergi Baitul-Muqadis.

- Ibn Ishak dalam menyatakan mengenai periwayat-periwayat hadis Israk dan Mikraj bahawa; ….“mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w sebahagian dari apa yang beliau sebutkan tentang peristiwa Israk yang beliau alami. Sungguh pada peristiwa Israk yang beliau jalani dan apa yang beliau sebutkan didalamnya terdapat tujuan, seleksi dan salah satu bukti akan kekuasaan Allah. Didalamnya juga terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal, petunjuk, rahmat pengukuhan bagi orang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya. Sungguh peristiwa Israk adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Allah S.W.T mengisra’kan baginda seperti yang di kehendaki-Nya untuk memperlihatkan ayat-ayat-Nya kepada yang Dia inginkan, hingga beliau boleh menyaksikan bukti-bukti kekuasaan-Nya dan kemampuan-Nya mengerjakan apa sahaja“


Friday

Israk & Mikraj - 4

Dari masjid Al Aqsa, Jibril a.s membawa Rasulullah s.a.w naik kemikraj pertama. Dimikraj pertama, ketika Jibrail a.s meminta agar dibukakan pintu, terdengar suara bertanya: "Siapakah engkau?"  Dijawabnya: "Jibril". Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibrail a.s menjawab: "Muhammad" Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus". 

Bila pintu dibukakan pintu maka terlihat seorang insan yang duduk, sedang dikanan dan kirinya tampak sekumpulan insan-insan lain, dimana bila beliau melihat kekanan, beliau tertawa, tetapi bila melihat kekiri, beliau menangis. Kemudian beliau menyambut Rasulullah s.a.w dan Jibril seraya berkata: "Marhaban (selamat datang) nabi yang soleh dan putra yang soleh".

Rasulullah s.a.w bertanya kepada Jibril: "Siapakah itu?" Jawabnya: "Itu adalah Adam a.s., sedang sekumpulan orang yang dikanan kirinya adalah anak cucunya. Kumpulan yang dikanan adalah ahli surga dan kumpulan yang dikirinya adalah ahli neraka, kerana itu, beliau tertawa bila melihat kekanan, dan menangis bila melihat kekirinya". Nabi Adam a.s kemudiannya mendoakan kebaikan buat Rasulullah s.a.w.

Seterusnya Rasulullah s.a.w dibawa naik kemikraj kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril".
 
Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad". Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".

Pintu pun dibukakan lalu bertemulah Rasulullah s.a.w dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, dimana mereka berdua menyambut rasulullah s.a.w dan mendoakan rasulullah s.a.w dengan kebaikan.
 
“Marhaban nabi yang saleh” Rasulullah s.a.w bertanya: "Siapakah ini?" Jawab Jibril: "Itu Isa" Nabi Isa bertubuh sedang, kulitnya putih kemerahan bagaikan orang yang baru keluar dari pemandian,

Rasulullah s.a.w kemudiannya dibawa naik kemikraj ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad".  Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".
 
Pintu pun dibukakan, lalu Rasulullah s.a.w bertemu dengan Nabi Yusuf a.s yang ternyata beliau telah dikurniakan kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Yusuf a.s menyambut Rasulullah s.a.w dan mendoakan kebaikan. "Marhaban nabi yang saleh". Rasulullah s.a.w bertanya: "Siapakah ini?" Jawab Jibril: "Itu Yusuf".

Rasulullah s.a.w dibawa seterusnya naik kemikraj keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu lalu terdengar suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril". Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad". Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".
 
Pintu pun dibukakan maka bertemulah Rasulullah s.a.w dengan Nabi Idris a.s dimana beliau menyambut Rasulullah s.a.w dan mendoakan untuk kebaikan. Nabi Idris berkata: “Marhaban (Selamat datang) nabi yang saleh dan saudara yang saleh”

Rasullah s.a.w bertanya kepada Jibril: "Siapakah ini?" Jawabnya: "Ini Idris". Allah s.w.t berfirman: `Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya.`

Rasulullah s.a.w seterusnya dibawa naik kemikraj kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu dan terdengar suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril". Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad". Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".

Pintu pun dibukakan lalu bertemu Rasulullah s.a.w dengan Nabi Harun a.s dimana beliau menyambut Rasulullah s.a.w dan mendoakan kebaikan. “Marhaban nabi yang saleh” Rasulullah s.a.w bertanya pada Jibrail: "Siapakah ini?" Jawab Jibril: "Itu Harun".

Rasulullah s.a.w dibawa seterusnya naik kemikraj keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu, lalu kedengaran suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril". Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad". Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".
 
Pintu pun dibukakan lalu bertemu Rasulullah s.a.w dengan Nabi Musa a.s dimana beliau juga menyambut Rasulullah s.a.w dan mendoakan dengan kebaikan. Nabi Musa a.s menyambut : “Marhaban nabi yang saleh” Rasulullah s.a.w bertanya pada Jibrail: "Siapakah ini?" Jawab Jibril: "Itu Musa". Nabi Musa a.s merpakan seorang yang coklat rupanya, tinggi dan keriting rambutnya, kurus, seperti orang dari suku Syanu’ah.

Seterusnya, Rasulullah s.a.w dibawa naik kemikraj ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan, lalu terdengar suara bertanya lagi: "Siapakah engkau?" Dijawabnya: "Jibril". Jibril a.s ditanya lagi: "Siapakah bersamamu?" Jibril a.s menjawab: "Muhammad". Jibril a.s ditanya lagi: "Adakah dia telah diutus?" Jibril a.s menjawab: "Ya, dia telah diutus".
 
Pintu pun dibukakan maka bertemu Rasulullah s.a.w dengan Nabi Ibrahim a.s berhampiran dengan Baitul Makmur. Begitu luasnya baitul Makmur dimana setiap hari tujuh puluh ribu malaikat akan memasukinya untuk melakukan tawaf, dan yang telah keluar, tidak mungkin dapat masuk kembali lantaran banyaknya para malaikat.

Rasulullah s.a.w melihat bahawa dirinya sangat menyerupai Nabi Ibrahim a.s. Kepada Rasulullah s.a.w, Nabi Ibrahim a.s berkata; "Sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, syurga itu baik tanahnya, tawar airnya dan tanamannya ialah lima kalimah, iaitu: Subhanallah, wal-hamdulillah, wala ilahaillallah, Allahu akhbar dan Wala haula wala Quawwata illa billahil-aliyyil-azhim. Bagi orang yang membaca setiap kalimah ini akan ditanamkan sebatang pohon dalam surga"

Setelah melihat beberapa peristiwa lain yang ajaib. Rasulullah s.a.w dan Jibrail masuk kedalam Baitul-Makmur dan bersolat (Kedudukan Baitul-Makmur adalah betul-betul berada diatas Baitullah diMekah).

Rasulullah s.aw dibawa seterusnya untuk naik kemikraj kelapan. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu Sidratul al-Muntaha. Sidratul Muntaha ( سدرة المنتهى‎ , Sidratul Muntaha) adalah sebatang pohon bidara yang yang sangat besar, menandai akhir dari langit ketujuh, mulai tumbuh dilangit Keenam hingga langit Ketujuh, merupakan sebuah batas dimana makhluk tidak dapat melewatinya. Dedaunannya sebesar telinga gajah dan buah-buahannya seperti bejana batu. Menurut Kitab As-Suluk, Sidrat al-Muntahā adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah ‘Arsy, pohon tersebut memiliki daun yang sama banyaknya dengan sejumlah makhluk ciptaan Allah.

Allah berfirman dalam surah An-Najm 16,
“ Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya (an-Najm, 53: 16) ”
Dikatakan bahawa yang menyelimutinya adalah permadani terbuat dari emas.

Jika Allah memutuskan sesuatu, maka “bersemilah” Sidratul Muntaha sehingga diliputi oleh sesuatu, yang menurut penafsiran Ibnu Mas’ud r.a adalah “permadani emas”. Penerangan tentang Sidratul Muntaha dalam hadits-hadits tentang Isra Mikraj tersebut hanyalah berupa gambaran (metafora) sebatas yang dapat diungkapkan kata-kata, sedang hakikat sebenarnya, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui.

Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sha’sha’ah, dari Rasulullah s.a.w; Dia pun menyebutkan hadits Mikraj, dan didalamnya: “Kemudian aku dinaikkan keSidratul Muntaha”. Lalu Rasulullah s.a.w mengisahkan: “Bahawa daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti bejana batu”. (HR al-Baihaqi, Bukhari dan Muslim)

Dari sidratul muntaha dilihatnya pula empat sungai, dua sungai non-fisik (bathin) disurga, dua sungai fisik (dhahir) di dunia: sungai Efrat di Iraq dan sungai Nil di Mesir. Disinilah disebut “al-Kursi” yang berbetulan dengan dahan pokok Sidratul-Muntaha. Rasulullah s.a.w menyaksikan pelbagai keajaiban pada pokok itu: Sungai yang air tak berubah, sungai susu, sungai arak dan sungai madu lebah. Buah-buahan, daun-daun, batang dan dahannya berubah-ubah warna dan bertukar menjadi permata-permata yang indah, disamping unggas-unggas emas yang berterbangan. Semua keindahan itu tak terperi indahnya untuk diungkapkan. Rasulullah s.a.w juga dapat menyaksikan sungai Al-Kautsar yang mengalir terus kesyurga.

Jibril juga seterusnya membawa mengajak Rasulullah s.a.w untuk melihat surga yang indah. Inilah yang dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat An-Najm. DiSidratul Muntaha itu juga, Rasulullah s.a.w telah melihat bentuk wujud Jibril yang sebenar. 

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah melihat (bentuk asli) Jibril. Ia memiliki enam ratus sayap.” (HR Muslim)

Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (An-Najm 53:13) ”

Setelah disurga, Jibril mengajak pula Rasulullah s.a.w untuk melihat neraka berserta dengan Malik penunggunya. Rasulullah s.a.w seterusnya dibawa lagi naik kemikraj kesembilan oleh Jibril a.s dimana sampai suatu batas, Jibril terpaksa meninggalkan Rasulullah s.a.w keseorangan untuk meneruskan perjalanannya. Rasulullah s.a.w masuk kedalam nur lalu naik keMustawa dan Sharirul-Aqlam. Disitu, beliau melihat seorang lelaki yang ghaib didalam nur `Arasy, iaitu lelaki yang didunia lidahnya sering basah berzikir, hatinya tertumpu penuh kepada masjid dan tidak memaki ibu-bapanya (mentaati dan menghormati orang tuanya).

Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah melihat hijab Allah yang berupa cahaya. Abu Dzar r.a meriwayatkan: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w: “Apakah tuan melihat Allah?”. Rasulullah s.a.w menjawab: “Cahaya. Bagaimanakah aku melihat-Nya?" (HR Muslim)

Dari Abdullah bin Syaqiq: ‘Aku berkata kepada Abu Dzar r.a: “Seandainya aku melihat Rasulullah s.a.w, pasti aku akan menanyainya.” Lantas Abu Dzar r.a bertanya: “Tentang apa?” Aku akan menanyainya: “Apakah beliau melihat Allah?” Abu Dzar berkata: “Aku telah menanyainya, kemudian beliau jawab: ‘Aku telah melihat cahaya’.”(HR Muslim)


Bersambung...

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai