Saturday

Kejayaan dalam menyempurnakan perintah Allah Taala.Seruan para Nabi adalah bahawa kejayaan manusia dan cara menyelesaikan masaalah bukan terletak pada harta, pangkat dan kuasa atau ramai pengikut, tetapi bilamana dapat menyempurnakan perintah Allah Taala dan berjuang dijalanNya. Didalam Al Quran, banyak kisah-kisah para-para Nabi dengan kaumnya seperti Nabi Ibrahim as dengan Namrud dan kaumnya, Nabi Musa as dengan Firaun dan rakyatnya, juga dengan Qarun yang banyak harta-hartanya. Kesimpulannya bahawa ramainya pengikut, banyaknya harta juga kekuasaannya, adalah tidak bernilai disisi Allah Taala bilamana ia digunakan bukan untuk Allah Taala atau jalan yang ditentukan oleh Allah Taala semata-mata.
Namrud, Firaun, Qarun, dan kaum-kaum seperti kaum Aad, Sabaa dan lain-lain, semua ditewaskan dan mengalami kerugiaan selama-lamanya sedangkan hamba-hamba Allah yang menjadi pembantu ugama Allah mencapai kejayaan bukan setakat didunia, tetapi juga diakhirat yang mana kejayaan untuk selama-lamanya.

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai