Friday

Menghitung dzikir - 1Abu Hurairah r.a meriwayatkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
Barangsiapa bertasbih kepada Allah sehabis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan untuk menggenapkan jadi seratus dia membaca: LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WA HUWA ALA KULLI SYAY`IN QADIR, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan.” (Muslim no. 597)

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Al-Hakim berasal dari Ibnu Umar ra. yang mengatakan: “Rasulullah s.a.w menghitung dzikir dengan jari-jarinya dan menyarankan para sahaba supaya mengikuti cara beliau saw.”.

"Hendaklah kalian sentiasa bertasbih (berdzikir), bertahlil dan bertaqdis (yakni berdzikir dengan menyebut ke–Esa-an dan ke-Suci-an Allah swt.). Janganlah kalian sampai lupa hingga kalian akan melupakan tauhid. Hitunglah dzikir kalian dengan jari, kerana jari-jari kelak akan ditanya oleh Allah dan akan diminta berbicara" .

2. Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan Thabarani meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Shofiyyah yang mengatakan: "Bahawa pada suatu saat Rasulullah s.a.w datang kerumahnya. Beliau melihat empat ribu butir biji kurma yang biasa digunakan oleh Shofiyyah untuk menghitung dzikir. Beliau s.a.w bertanya; ‘Hai binti Huyay, apakah itu ?‘ Shofiyyah menjawab ; ‘Itulah yang aku pergunakan untuk menghitung dzikirku’. Beliau s.a.w kemudian berkata; ‘Sesungguhnya engkau dapat berdzikir lebih banyak dari itu’. Shofiyyah menyahut; ‘Ya Rasulullah, ajarilah aku’. Rasulullah s.a.w menjawab; ‘Sebutlah, Maha Suci Allah sebanyak ciptaan-Nya’ ".

3. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang dinilai sebagai hadits hasan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim iaitu hadits yang berasal dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.a yang menyatakan:

"Bahawa pada suatu hari Rasulullah s.a.w singgah dirumah seorang wanita. Beliau melihat banyaknya batu kerikil yang biasa dipergunakan oleh wanita tersebut untuk menghitung dzikir. Beliau bertanya; ‘Mahukah engkau, daku sampaikan cara yang lebih mudah dari itu dan lebih afdhal?’ Sebutlah kalimat-kalimat ini: ‘Subhanallahi ‘adada maa kholaga fis samaai, subhanallahi ‘adada maa kholaga fil ardhi, subhanallahi  ‘adada maa baina dzaalika, Allahu akbaru mitslu dzaalika, wal hamdu lillahi mitslu dzaalika, wa laa ilaaha illallahu mitslu dzaalika wa laa guwwata illaa billahi mitslu dzaalika’ ".

Yang ertinya : "Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dilangit, Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya yang dibumi, Maha suci Allah sebanyak makhluk ciptaan-Nya. (sebutkan juga) Allah Maha Besar, seperti tadi, Puji syukur kepada Allah seperti tadi, Tidak ada Tuhan selain Allah, seperti tadi dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, seperti tadi !’ ".

  • Galakan menghitung dengan jari dalam hadits diatas bukan bererti melarang menghitung dzikir dengan cara yang lain. Contoh riwayat number 2 diatas dimana, Rasulallah s.a.w tidak melarang atau tidak mengatakan bahawa Shofiyyah harus berdzikir dengan jari-jarinya bila melihat Shofiyyah menggunakan biji kurma untuk menghitung dzikirnya, namun menerangkan akan fadhilat suatu dzikir yang bila dibaca, melebihi segala dzikir yang dilakukan oleh Shofiyyah. Sebegitu juga, riwayat number 3 diatas, Rasulullah s.a.w tidak melarang seorang wanita yang menggunakan batu kerikil untuk menghitung dzikirnya dengan kata lain beliau s.a.w tidak memerintah wanita tersebut untuk membuang batu kerikilnya dan menghitung dzikirnya dengan jari-jari atau menghadkan hitungan dzikir yang dilakukan oleh wanita tersebut, tetapi mengajarkan bacaan-bacaan yang lebih utama dan lebih mudah dibaca.
Sebahagian riwayat akan para sahaba serta generasi salaf yang menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, ikatan simpulan benang dan lain-lain untuk menghitung dzikir.

1 - Imam Ahmad bin Hanbal didalam Musnadnya meriwayatkan bahawa seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Shofiyyah menghitung dzikirnya dengan batu-batu kerikil. Riwayat ini dikemukakan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Mu’jamus Shahabah;  "Bahawa Abu Shofiyyah, maula Rasulallah saw. menghamparkan selembar kulit kemudian mengambil sebuah kantong berisi batu-batu kerikil, lalu duduk berdzikir sehingga tengah hari. Setelah itu ia menyimpannya. Selesai sholat zuhur, ia mengambilnya kembali lalu berdzikir sehinggalah petang hari ".

2 - Abu Syaibah juga mengutip hadits ‘Ikrimah yang mengatakan; "Bahawa Abu Hurairah r.a mempunyai seutas benang dengan seribu ikatan simpulan. Setelah berdzikir dua belas ribu kali, barulah ia tidur".

3 - Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya bab Zuhud mengemukakan; "Bahawa Abu Darda r.a mempunyai sejumlah biji kurma yang disimpan dalam kantong. Selesai sholat shubuh, biji kurma itu dikeluarkan satu persatu untuk menghitung dzikirnya sehingga habis".

4 - Abu Syaibah juga mengatakan; "Bahawa Sa’ad bin Abi Waqqash r.a menghitung dzikirnya dengan batu kerikil atau biji kurma. Demikian juga dengan Abu Sa’id Al-Khudri".

5 - Dalam kitab Al-Manahil Al-Musalsalah Abdulbaqi mengetengahkan sebuah riwayat yang mengatakan; "Bahawa Fathimah binti Al-Husain ra mempunyai benang yang banyak ikatan simpulannya untuk menghitung dzikir".

6 - Dalam kitab Al-Kamil , Al-Mubarrad mengatakan;  “Bahawa ‘Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas ra (wafat th 110 H) mempunyai lima ratus butir biji zaitun. Tiap hari ia menghitung raka’at-raka’at sholat sunnahnya dengan biji itu, sehingga banyak orang yang menyebut namanya dengan ‘Dzu Nafatsat’ ". 

Bersambung... 

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai