Saturday

Posisi kaki dalam sholat - 2

Terdapat golongan (cthnya golongan salafiyun) yang cuba mewajibkan cara menempelkan kaki diantara jemaah dalam bersholat, sehingga kelihatan mereka selalu dalam keadaan memaksa makmun disebelahnya menempelkan kaki dengan mereka atau mereka sengaja merenggangkan kakinya sehingga terbuka luas agar dapat menyentuh kaki jemaah disebelahnya, namun apakah benar perbuatan sebegini berhukum wajib dalam bersholat berjemaah?

Pertamanya, terdapat hadis-hadis perintah dari Rasulullah sendiri agar merapatkan saf-saf dalam berjemaah dengan merapatkan bahu, sedang tidak perintah dari Rasulullah sendiri agar menempelkan kaki antara para jemaah. Hadith yang meriwayat tentang cara menempelkan kaki antara jemaah hanyalah ucapan beberapa sahaba akan cara mereka bersolat berjemaah yang begitu rapat sehingga menyentuh kaki mereka, bukan perintah terus dari Rasulullah s.a.w.

Berkata Nu’man bin Basyir : aku melihat seorang laki-laki dari kami menempelkan mata-kaki dengan mata-kaki temannya...

Hal itu ( menempelkan ) adalah perbuatan sebahagian  shahaba yang disetujui/didiamkan/tidak diingkari oleh Naby shollalohu alaihi wasallam , maka ia adalah Sunnah Taqririyah dan tidak jatuh wajip hukumnya. Dalam mana, bahawa taqrir dari Naby shollallohu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan atau dikatakan di hadapan beliau shollallohu alaihi wasallam, tidak menunjukkan satu hukum saja ; wajib atau mandub atau mubah. Juga terdapat perbezaan antara ( taqrir ) sebagai dasar hukum dengan ( taqrir ) atas  ziyadah /  tambahan  terhadap hukum.Yang hal itu dapat ditelusuri dengan meneliti dan mengetahui asbab wurud dalil-dalil dan bagaimana metodologi istinbath hukum darinya dengan tinjauan komprehensif terhadap maqashid syariah.

Keduanya, perbuatan ini tidak terus-menerus dilakukan para shahaba, kerana mereka  mencukupkan dengan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash iaitu pemahaman terhadap maksud yang terkandung dalam dalil-dalil masalah meluruskan shaf dan menegakkannya.

Ibnu Hajar rahimahulloh berkata ;Yang dimaksud adalah mubalaghoh ( bersungguh-sungguh dalam meluruskan shaf dan menutup celah ).

Jika ia ( menempelkan kaki ) adalah sunnah yang dianjurkan tentu para shahabat tidak akan meninggalkannya- jika benar mereka mempraktekannya-.Bahkan perawi sendiri ( Anas bin Malik radhiyallohu anhu ) meninggalkannya ( menempelkan ) .Anas radhiyallohu anhu berkata ;
لو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر، كأنه بغل شموس
Ertinya ; jika aku melakukannya ( menempelkan kaki ) kepada seorang dari mereka hari ini niscaya ia lari seperti bighal yang kepanasan.

Apakah mungkin para sahaba meninggalkan sunnah ini hanya kerana insan lain tidak mahu melakukannya? Jika memang kerana kekurangan kepedulian shahabat ini, bagaimanakah pula dengan imam-imam madzhab serta seluruh pengikut madzhab ASWJ, apakah mereka seluruhnya meremehkan sunnah ini sehingga tidak menjaganya ?

Yang benar adalah bahawa para salaf dari shahabat dan tabi’ien dan para imam mujtahidien jika mereka tidak memahami bahawa perbuatan yang merupakan tambahan terhadap perintah syariat ini selain perkara yang  ja’iz  ( boleh ) saja, tentu mereka semua tidak akan meninggalkan perbuatan ini, bahkan diantaranya adalah perawinya sendiri, seperti yang telah dijelaskan di atas. Perlu diperhatikan bahawa tidaklah semua yang ditaqrir dari perbuatan shahabat adalah menjadi sunnah yang diperintahkan, khususnya yang datang dalam bentuk ijtihad tambahan atas nash. Dan bahawa taqrir dapat menghasilkan hukum yang berbeza-beza, jika tidak demikian maka makan dhobb ( sejenis biawak padang pasir ) adalah sunnah yang dianjurkan, kerana terjadi dengan disaksikan Naby shollallohu alaihi wasallam.(Tentunya tidak demikian).

Mereka memahami bahawa  maksud Naby shollallohu alaihi wasallam adalah ;

1. Kesempurnaan shaf dan lurusnya, yaitu satu shaf yang tidak berserabut. Berupa setentangnya antara bahu makmum dan lurus shafnya.

2. Saling berdekatan dan tidak membiarkan ruang luas antara makmum agar syaithon tidak memasuki shaf-shaf orang yang shalat, sebagaimana datang dalam hadits –hadits yang banyak dalam masalah ini.

Adapun yang lebih dari itu ( yakni menempelkan kaki antara makmum), bukanlah berhukum wajip, sekiranya ada kalangan melakukan sesama mereka, lakukan namun jangan memaksa pihak lain serta menyibukkan hati orang yang sholat dari apa yang seharusnya iaitu khusyu’ dan menghadirkan hati. Menyibukkan hati untuk mengejar ( kaki ) orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya, agar menempel pada seluruh gerakan dan diam sholat, ini menyebabkan gangguan orang lain yang sholat ( disampingnya ).


-     -     Bukannya meluruskan shaf ketika hendak sholat dengan mendekati sebelah kanan atau kirinya justru ia membuat jarak dengan membuka lebar kedua kaki yang menghalangi dari saling mendekat selain dengan cara menginjak kaki tetangganya. Dan jika ruku atau sujud maka akan terjadi celah yang telah diperingatkan syariat darinya .

-     -     Saiz-saiz antara insan-insan juga amat berbeza-beza, ada yang tinggi dan besar tubuhnya, ada yang kurus kerdil, ada yang kerdil tetapi bidang dadanya dan seterusnya yang mana menjatuhkan hukum wajip menempelkan kaki antara makmum adalah suatu kesilapan. Tambahan lantaran bentuk kaki contohnya mereka yang bekerja sebagai buruh binaan berkaki besar dan kasar dengan kuku yang  panjang  jika ditempelkan dengan kaki normal maka jelas akan menghilangkan kesempatan tetangganya untuk mentadabburi  shalatnya.

-    -      Termasuk kebodohan dalam hal ini adalah berlebihannya sebahagian orang dalam membuka kaki dan mengangkat tumit.Miring kedepan dan mengangkat bagian belakang tubuh, bahkan terkadang disertai gerakan-gerakan aneh yang tidak ada nash atau dalilnya.

-    -      Terpaksa bagi seorang yang ingin menempelkan mata kakinya dengan mata kaki tetangganya untuk menghadapkan kaki kedalam sehingga mampu menempel. Sebab bentuk kedua telapak kaki tentu menghalangi dari menempelkan mata kaki kecuali dengan memiringkan telapak kaki ke arah dalam, dan agar bisa menempelkan kedua lutut.Tampak jelas bahwa posisi berdiri yang demikian tidak ada hubungan sama sekali dengan ruh shalat dan khusyu’, bahkan dapat memalingkan perhatian seorang dari ibadahnya.

-    -      Terlebih lagi jika ditambah dengan perasaan ujub, merasa paling baik dengan mengamalkan gerakan ini, maka dikhuatirkan seseorang tersebut tidak mendapatkan  apa-apa dari sholatnya selain kerugian.

Posisi kaki ketika berdiri dalam shalat seperti posisi kaki ketika berdiri biasa, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar Radhiallaahu anhuma, ini disebutkan dalam Syarh As-Sunnah, bahawa-sanya beliau ketika berdiri shalat tidak terlalu merenggangkan kaki atau merapatkannya, demikian pula ketika ruku’.

Rasullulah saw memerintahkan kita untuk merapatkan shaf dan menghindari kerenggangan, setelah rapat maka bersentuhan antara bahu, sedemikian diriwayatkan dalam banyak hadits, sedang riwayat menempelkan kaki antra makmum hanya merupakan Sunnah Taqririyah , iaitu dilakukan oleh sebahagian para sahabat tanpa riwayat bahawa ianya adalah perintah terus dari Rasulullah s.a.w. Lantaran itu, dalam merapatkan shaf-shaf, bukan memaksakan pada yang disamping kita untuk bersentuhan kaki tetapi menggeser agar kerenggangan tertutup, rapatkan bahu-bahu dengan cara melembutkan bahu dan meluruskan shaf.

Hal yang utama adalah kekhusyukan sholat, dan renggangnya shaf tidak membatalkan sholat, hanya merupakan hal yang makruh (demikian menurut ulama Madzhab Syafii), maka janganlah memaksakan diri mahupun makmum disebelah apatah lagi dengan menegurnya dengan keras, ditakutkan ia akan shalat dengan hatinya penuh kekesalan pada kita dan tiada kekhusyukan dalam sholatnya terutama dalam setiap pergerakkan, ditempelkan kaki kepada makmum tersebut, sehingga kaki kelihatan saling bersentuhan namun hati antaranya saling bermusuhan dan tentunya ini salah besar dan berakibat lebih buruk.

Imam Syafi’i telah menyatakan di dalam kitabnya al Umm (I: 223) bahwa ‘Utsman bin Affan berkata:


“Apabila Imam telah berdiri berkhutbah pada hari Jum’at, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah, kerana hukum orang yang dapat mendengarkan khutbah sama halnya dengan mereka yang tidak dapat mendengarkannya (yakni; sama-sama diperintah untuk diam dan mendengar). Bila dikumandangkan qamat, maka rapikanlah shaf (makmum), dan sejajarkanlah bahu-bahu mereka; kerana lurus (dan rapatnya) shaf termasuk hal yang dapat menyempurnakan shalat”. (Diriwayatkan pula oleh Malik di Muwaththa’ no. 234).


No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai