Wednesday

Dakwah nafi isbat - 1


ALlah swt Maha Rahim. Allah swt Maha Karim.

Allah swt Khaliq, yang mencipta. Allah swt mencipta matahari yang bersinar saban waktu dan tiada siapa yang mampu mencipta walau hanya sebiji matahari melainkan Allah semata-mata. Allah mencipta bumi yang terhampar dengan segala diatas mahupun didalamnya dan tiada siapa yang mampu mencipta walau sebiji pun bumi melainkan Allah semata-mata. Allah yang mencipta langit tanpa tiang dengan segala planet-planet yang berligar dalam orbitnya dan tiada siapa pun mampu mencipta sepertinya melainkan Allah semata-mata.

Allah yang mencipta segala macam tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, bunga-bunga yang berbagai warna, pokok-pokok yang menghasilkan berbagai rasa buah-buahan dan tiada siapa yang mampu menciptanya melainkan Allah semata-mata. Allah mencipta segala macam kehidupan dari haiwan yang berenang, melata hingga yang berjalan kaki dan tiada siapa yang mampu menciptanya melainkan Allah semata-mata.

Allah juga yang mencipta keadaan-keadaan, keadaan sejuk, panas, suka, duka, senang, susah, aman, huru-hara serta seterusnya dan tiada siapa yang mampu mencipta keadaan-keadaan melainkan Allah semata-mata.

Sebagaimana Allah mencipta mahluk dan keadaan, sebegitulah juga, segala khazanah Allah tiada batasnya. Segala yang ada dari permulaan mahluk hingga keakhir mahluk tiadalah dapat dibandingkan dengan khazanah Allah. Segala harta-benda jika dikumpulkan dari permulaan insan hingga keakhir insan yang lahir tiadalah dapat dibandingkan dengan khazanah Allah. Segala pengetahuan insan jika dikumpulkan dari permulaan insan hingga keakhir insan yang hadir tiadalah dapat dibandingkan dengan pengetahuan Allah.

Dalam khazanah Allah juga tiadalah terbatas khazanah keadaan. Kegembiraan yang diperolehi oleh seluruh penghuni dunia ini jika dibandingkan dengan kegembiraan seorang penghuni syurga yang terendah sekali hanyalah seperti setitis air dilautan dalam. Kesusahan seluruh penghuni dunia ini jika dibandingkan dengan kesusahan seorang penghuni neraka adalah seperti setitis air dilautan dalam. Keamanan yang dimiliki oleh seluruh penghuni dunia ini jika dibandingkan dengan keamanan seorang penghuni syurga adalah seperti setitis air dilautan dalam. Kehuru-haraan seluruh penghuni dunia jika dibandingkan dengan kehuru-haraan seorang insan dipadang masyhar adalah seperti setitis air dilautan dalam. Kekayaan yang dimiliki oleh seluruh penghuni dunia ini jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh seorang penghuni syurga adalah juga seperti setitis air dilautan dalam.

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai