Tuesday

Pemahaman - 4
Penyusunan dan pembukuan ilmu usul fiqh adalah amat penting bukan sahaja buat setiap muslim untuk memahami agama dan mengamalkannya, tetapi lebih dari itu, ia amat penting untuk menjadi kaedah buat para fuqaha agar tidak melakukan kesilapan dalam mengistinbatkan (menggali) hukum. Dengannya juga, para fuqaha dapat mengimbangi serta memandu pengetahuan mereka agar selari dengan para-para imam mujtahid terdahulu, para sahaba-sahabi serta seterusnya dengan Rasulullah s.a.w sendiri kerana usul fiqh melalui mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah turutan dari itu.


Lantaran itu, sekiranya diperhatikan, objek penyusunan ilmu usul fiqh adalah lebih kepada mempertahankan asas-asas ilmu fiqh itu sendiri dengan memperdalami asas-asas tersebut dan seterusnya merupakan metodologi penetapan buat hukum-hukum dimana ini semua buat memudahkan untuk pengamalan umat Islam seterusnya. Dengan adanya penyusunan ilmu usul fiqh ini, generasi kemudian (terutama generasi selepas 3 kurun hijrah sehinggalah kehari ini, iaitu generasi yang telah amat jauh dari zaman Rasulullah s.a.w), tidak terkeliru atau tersilap dalam memahami asas-asas agama Islam itu sendiri.

Mempelajari usul fiqh adalah merupakan suatu kewajipan kepada semua mukalaf dari kalangan kaum muslim tidak kira lelaki atau wanita kerana dengannya, setiap individual muslim memahami apa dia kehendak Allah mengikut jalan Rasulullah s.a.w dalam 24 jam kehidupan sehariannya. Hatta, sedari usia kecil, setiap muslim wajar didedahkan kepadanya. Mungkin seseorang tersebut tidak berpeluang mempelajari keseluruhan bab-bab agama atau tidak mencapai status uztad mahupun status ulama, namun asas-asas agama yang tersemadi didalam usul fiqh, adalah tetap menjadi kewajipan bagi setiap muslim untuk mempelajari atau mendalami sedaya mungkin.

Ini kerana, dengan adanya pengetahuan asas pada usul fiqh biarpun minimum contohnya untuk bab-bab yang diperlukan dalam kehidupan seharian seperti bab taharah, bab solat dan lain-lain, mampu membantu diri insan tersebut mengamalkan ajaran agama Islam dan agama Islam adalah agama pengamalan, bukan hanya pembelajaran, pembukuan atau kefasihan. Sedang, seseorang tersebut boleh sahaja mencapai tahap ulama, menguasai segala cabang usul fiqh namun tanpa pengamalan keatas ilmu yang diketahui, dirinya adalah lebih hina dari mereka yang tidak beramal lantaran kejahilan.

Perkataan fiqh sendiri menurut istilah dikalangan ramai para ulama fiqh bererti ilmu tentang hukum syarak mengenai amali atau bersifat amali sebagaimana contohnya:

1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara’ mengenai perbuatan (manusia) yang amali (praktikal) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang tafsili.


(
العلم بالاحكا م الشرعية العملية المكتسبة من اد لتها التفصيلية
).Al ‘ilmu bil ahkamisy syar’iyyati al ‘amaliyati al muktasabati min adillatiha at tafshiliyyati (SyeikhTajuddin Ibnu as-Subky)

2) Fiqh adalah hukum syara’ yang amali diperoleh dengan cara istinbath (penetapan hukum) oleh para mujtahid dari dalil syara’ yang tafsili.


(الا حكا م الشر عية العملية التى استنبطها المجتهد و ن من الا دلة الشرعية التفصيلية).Al-ahkamusy syar’iyyati al ‘amaliyati al lati istinbathiha al mujtahiduna minal adillatisy syar’iyyati at tafshiliyyati. (Syeikh Zakariya al-Bari)

3) Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syara’ yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili.


(مجمو عة الاحكا م الشرعية العملية المكتسبة من اد لتها التفصيلية).
Majmu’atul ahkamisy syar’iyyati al ‘amaliyyati al muktasabati min adillatiha at tafshiliyyati. (Syeikh Muhammad Abu Zahrah)


Bersambung...


No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai