Friday

Pemahaman - 5
Usul fiqh bukan sahaja penting dalam memahami setiap hukum-hukum buat perlaksanaan dalam kehidupan 24 jam seharian sebagai seorang muslim, ianya juga buat sempadan dalam menghukum pihak-pihak lain. Contohnya, seseorang yang sebelum ini, hidupnya jauh dari agama atau jauh dari sunnah nabi, kemudian mendapat hidayat dan melaksanakan perintah Allah serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, namun lantaran tidak memahami usul fiqh, dirinya wajar sahaja menghukum sewenang-wenangnya pihak lain yang tidak seperti dirinya sebagai dholalah atau menentang sunnah nabi. Seperti bila dirinya melihat pihak lain tidak berjanggut, memakai baju labuh dari buku lali dan lain-lain, terus dirinya menghukum sekian-sekian hukuman berat pada pihak lain, hatta keperingkat mensyirikan pihak lain seperti dalam hal-hal menyambut maulid Nabi, tawasul dan lain-lain.


Sedangkan dengan memahami usul fiqh, instinbath al-ahkam (pengalian keatas hukum-hukum), maka dirinya memahami apa itu hukum-hukum berbentuk wajib, sunat, harus, makruh dan sebagainya seperti adanya ijtihad atas sesuatu perkara serta dalil-dalil penerangan atas sesuatu hukum-hukum tersebut.

Sebegitu juga dalam bab yang amat penting iaitu bab akidah (sebagaimana Imam Abu Hanifah rah. menamakan fiqh ul-akbar) ianya memerlukan bimbingan serta huraian yang lengkap dari ulama-ulama akidah, bukan penerangan semata-mata tafsiran diri sendiri tanpa panduan ulama-ulama akidah terdahulu. Kerana tanpa bimbingan ulama-ulama akidah, akan menyebabkan sesuatu pihak semudah-mudahnya mengkafirkan pihak lain seperti contohnya mengkafirkan kalangan muslim yang mempercayai Allah yang memberi kehidupan, makanan dan segalanya (Rububiyah) yang tidak bersolat atau beribadat kepada Allah, sedangkan kaum muslim tersebut tidak jatuh kafir, hanya jatuh dalam kategori muslim yang berdosa atau lemah imannya kerana meninggalkan perintah Allah (melainkan mereka menafikan bahawa solat itu adalah fardu, bukan atas seperti malas dan lain-lain).

Juga contohnya, pihak pemerintah yang tidak melaksanakan hudud, tetapi memahami bahawa hukum hudud itu adalah perintah namun diatas sesuatu faktor yang lain seperti kurang kefahaman untuk melaksanakannya atau tidak berani melaksanakannya kerana sebahagian besar nisbah rakyat termasuk pihak dibawahnya adalah bukan kalangan orang Islam yang mana sekiranya dilaksanakan juga, dikhuatiri akan dirampas kuasa pemerintah oleh pihak bukan Islam, pemerintah tersebut tidak jatuh kufur tetapi hanya lemah dari sudut pelaksanaan Islamnya, kerana pemerintah yang kufur adalah pemerintah yang menentang Islam atau pemerintah yang bukan dari kalangan orang Islam.

Lantaran itu, usul fiqh adalah amat penting dan menjadi kewajipan buat setiap muslim mukalaf mempelajarinya, mendalami serta mengamalkannya. Malah menjadi tanggung-jawab pihak berkuasa menyediakan ruang atau peluang untuk setiap muslim mukalaf dibawah pemerintahannya, dapat menguasai ilmu usul fiqh terutamanya diparas bab-bab yang asas.

Imam Abu Hanifah rah. menyatakan fiqh mencakupi segala bab seperti bab i`tiqadiyyat (akidah, keimanan), amaliyyat (pengamalan, zahir) serta wijdaniyyat (akhlak, batin) seperti dalam mazhab Hanafi yang dikenal dengan sebutan al-fiqh al-akbar, yang mana perkembangan fiqh pada era ini belum disusun sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Manakala zaman kemudiannya , seperti era Imam Syafie, usul fiqh itu adalah lebih dalam kategori hukum-hukum syari yang bersifat amali (pengamalan) dan diperolehi melalui istinbath hukum berdasarkan dalil-dalail tafshili (terperinci).

Pada prinsip usul fiqh, setiap hukum diambil dari yang tersurat sebagaimana didalam al-Quran dan Hadis, namun sebegitu, terdapat juga yang tersirat didalam al-Quran dan Hadis yang memerlukan pemahaman yang mendalam akan urutan sesuatu peristiwa tersebut untuk mengungkapkan hukum-hukum darinya. Atas itu, maka pengambilan untuk sesuatu hukum tersebut terbahagi kepada:

1 – Dalil juz`i / tafshili, iaitu dalil-dalil terperinci berupa ayat-ayat wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat seperti ayat-ayat wahyu berkenaan dengan hukum wajib bersolat fardu atau berpuasa dibulan Ramadan, hukum haram berzina atau riba dan seterusnya pada hukum-hukum yang lain.

2 – Dalil kulli / ijmali, iaitu dalil umum yang menunjukkan ketentuan-ketentuan sesuatu hukum secara tersirat, yang merupakan bandingan-bandingan untuk meletakan kategori hukum pada sesuatu.

Seperti contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: ( لا ضرر ولا ضرار ), yang lebih kurang maknanya, tidak boleh melakukan kemudaratan, menunjukkan hukum tersirat haram terhadap sesuatu yang memudaratkan, dimana banyaknya hukum-hukum disabitkan dari dalil hadis ini seperti larangan menghisap rokok dan lain-lain.

Dalil pertama iaitu juz’i atau tafshili jelas merupakan kategori pertama dalam penetapan hukum namun begitu, dalil kedua iaitu kulli atau ijmali adalah juga suatu keutamaan dimana kedua-duanya merupakan metodologi untuk istinbath al-ahkam buat sesuatu hukum. Kedua-duanya amat berkaitan sebagaimana contohnya kaitan ayat yang memerintah memakan haiwan yang halal dengan kategori seterusnya atas hukum samaada daging haiwan tersebut menjadi makruh atau jatuh haram atas jalallah, iaitu haiwan yang menjadikan najis sebagai makanan asasinya. 

Bersambung...

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai